THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5753262
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5112928
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3353592
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3164152
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133733
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673337
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620319
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2416398