THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5798850
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5694068
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3444182
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192295
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140504
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2691094
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626875
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492550