THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5782167
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5460392
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3393510
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3186004
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3138130
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2684967
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624668
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2466015