THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5753793
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5120419
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3354537
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3164533
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133795
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673532
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620385
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2417103