THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5811053
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5765983
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451435
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195824
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141236
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2694910
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628275
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498895