THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5851380
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5831345
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3471323
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3205456
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3143930
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2704350
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2630925
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2553672