Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên đặng thị kim phượng
Giới tính Nữ
Email phuongkim1914@gmail.com
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Y Hải Phòng
Quận/huyện Quận Ngô Quyền
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 104 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 5629 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này