Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Bùi Thị Minh Nguyệt
Giới tính Nữ
Email tnmthanhchinhkhoa@yahoo.com
Đơn vị DCXD
Tỉnh/thành Vp
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 114 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 19 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này