Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Trang
Giới tính Nữ
Email nguyentrang.hl.qn@gmail.com
Đơn vị DHGD
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 190 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 59 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này