Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên nguyễn Minh Trang
Giới tính Nữ
Email nguyentuanxd2014@gmail.com
Đơn vị Trường THCS Quảng an
Tỉnh/thành hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 326 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 64 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này