Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bàn Ngọc Chinh
Giới tính Nam
Email sen_sen952@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Bắc Quang
Quận/huyện Huyện Bắc Quang
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1254 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 9694 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này