Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Kim Xuân
Giới tính Nữ
Email 717273747576@yahoo.com
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Ánh
Tỉnh/thành An Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 301 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 19 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này