Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
Giới tính Nam
Đơn vị THPT
Tỉnh/thành HN
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 465 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 343 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này