Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy
Giới tính Nữ
Email dieuthuynb2002@gmail.com
Đơn vị thpt yen khanh A
Tỉnh/thành ninhbinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 26 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 94 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này