Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trương Thị Xuân Thanh
Giới tính Nữ
Email thanh1982@yahoo.com.vn
Đơn vị ttlongho
Tỉnh/thành vinhlong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 386 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 80 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này