Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Mỵ Duy Dậu
Giới tính Nam
Email mkienip1081@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/MKienGV2008
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nga Thạch
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu chua
Xác thực bởi Mai Thị Thuỷ, Mỵ Duy Dậu
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 296 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 50 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này