Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Diễm Thúy
Giới tính Nữ
Email c3dakmil.hoahoc.diemthuy@gmail.com
Đơn vị Truong THPT DAKMIL
Tỉnh/thành DakNong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 980 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 3268 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này