Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thúy Liễu
Giới tính Nữ
Email lieuk4hd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Niệm
Quận/huyện Quận An Hải
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 270 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 618 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này