Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Hồng Thúy
Giới tính Nữ
Email thuytran@gmail.om
Đơn vị trường PTDTNT Thanh sơn
Tỉnh/thành Phú thọ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 473 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 76 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này