Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Dương
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường TH Thái Sơn
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 505 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 89 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này