Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Minh Phương
Giới tính Nữ
Email thaygiaophuong@yahoo.com
Đơn vị DHSP
Tỉnh/thành Ha Noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 983 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 0 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này