Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Quoc Khanh
Giới tính Nam
Email khanhdk70@gmail.com
Đơn vị LĐ Tự do
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2341 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2218 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này