Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Công Bình
Giới tính Nam
Email Binh1978tin15@gmai.com
Website http://violet.vn/binh1978tin15
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nuông Dăm
Quận/huyện Huyện Kim Bôi
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Đơn giản một cách tuyệt đối
Xác thực bởi Bùi Thị Thảnh, Lê Thị Hồng
Đã đưa lên 145 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 818 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 30379 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này