Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đàm Thị Sinh
Giới tính Nữ
Email Sinhquy85@yahoo.com
Đơn vị Trường mầm non Yến Dương
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 952 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 98 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này