Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Kiều Thanh Thúy
Giới tính Nữ
Email thuybungbang@yahoo.com
Đơn vị trưong72 th bưng bang
Tỉnh/thành tây ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 375 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 59 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này