Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đại Chương
Giới tính Nam
Email nguyenchuongbtx@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Kiến 1
Quận/huyện Thành phố Tuy Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2198 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 4258 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này