Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đinh Minh
Giới tính Nam
Email minhminh321@gmail.com
Đơn vị truong thcs nguyet an
Tỉnh/thành thanh hoa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 6 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 89 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này