Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Trọng Hà
Giới tính Nữ
Email tronghagilinh@gmail.com
Đơn vị THPT Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 196 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 60 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này