Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đào Mạnh Thắng
Giới tính Nữ
Email thangdm731980@yahoo.com
Đơn vị Trường THCS Gia Phú số 1
Tỉnh/thành Lao Cai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 542 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 5740 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này