Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Thanh Bình
Giới tính Nam
Email thanhbinh8029@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Tr­­uong THCS Thuọng Quận
Tỉnh/thành Hải Duong
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1743 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 3869 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này