Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Minh Đức
Giới tính Nữ
Email duc0111hh01@yahoo.com
Đơn vị tri minh
Tỉnh/thành da nang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 554 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 279 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này