Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên NGUYỄN thị hà
Giới tính Nữ
Email nguyenhatqt08@gmail.com
Đơn vị THCS Hai Ba TRUNG
Tỉnh/thành THÁI BÌNH
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 30 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 14 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này