Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Mai Ngọc
Giới tính Nữ
Email nhoc2011ga@gmail.com
Đơn vị trường THCS Bình minh
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 42 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 59 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này