Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đào Đặng Sơn
Giới tính Nam
Email Dang.Song9@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bình Giang
Quận/huyện Huyện Bình Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 66 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1513 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 7939 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này