Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh Tiến
Giới tính Nam
Email minhtien0311@gmail.com
Đơn vị ĐH Sư phạm TP.HCM
Tỉnh/thành TP.HCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 7 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 59 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này