Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu
Giới tính Nữ
Email nguyenthithu087@gmail.com
Đơn vị PTTH Tu Đoan
Tỉnh/thành Lạng Son
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 95 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 54 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này