Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Minh Sơn
Giới tính Nam
Email daivu01@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/daivu01
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Mỹ
Quận/huyện Huyện Lạng Giang
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1312 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 3077 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này