Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Nhật Minh
Giới tính Nam
Email nguyennhatminh2902@gmail.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT DL Trí Đức
Quận/huyện Quận Tân Phú
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 283 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 25732 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này