Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trung Hiếu
Giới tính Nam
Email ndth.12@gmail.com
Đơn vị THPT Việt Âu
Tỉnh/thành TP HCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 14 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 60 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này