Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên nguyễn yến nhi
Giới tính Nữ
Email nguyenyennhi0107@gmail.com
Đơn vị thpt kim thanh
Tỉnh/thành hai duong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 34 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 59 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này