Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên truongthij tài
Giới tính Nữ
Email truongthitai14.03@gmail.com
Đơn vị trường đại học sư phạm đà nẵng
Tỉnh/thành quảng nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 56 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 59 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này