Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Vũ Phương
Giới tính Nam
Email phuong18529@gmail.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Thăng Long
Quận/huyện Quận 3
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 181 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 6489 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này