THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5643612
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4497463
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3115656
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3113369
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3043695
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2634538
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2606300
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2324664