THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5664954
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4594158
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3125231
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3120179
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3117710
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2642508
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2611844
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2364156