Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn thị kim cúc
Giới tính Nữ
Email Kimcuc0410@gmail.com
Đơn vị Đhsp đà nẵng
Tỉnh/thành Đà nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 19 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này