Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Tiến Dũng
Giới tính Nam
Email mylove1980_qn@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Vô Ngại
Quận/huyện Huyện Bình Liêu
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 668 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 25 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này