Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thaí Thị Công Hằng
Giới tính Nữ
Email hangthaiconghang@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/Thaiconghang
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Thái
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Xác thực bởi Trương Quang Hiếu, Nguyễn Xuân Sơn
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 556 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 685 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này