Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Trang
Giới tính Nữ
Email thutrang269@yahoo.com
Đơn vị thpt Lạng giang 2
Tỉnh/thành bắc giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 107 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 83 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này