Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nguyên
Giới tính Nam
Email nguyenna148@gmail.com
Đơn vị đại học tây nguyên
Tỉnh/thành đăk lăk
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 921 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2259 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này