Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đinh Thị Diếm Trinh
Giới tính Nữ
Email dtdtrinh75@student.ctu.edu.vn
Đơn vị đại học cần thơ
Tỉnh/thành cần thơ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 799 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2912 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này