Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thùy Linh
Giới tính Nữ
Email pttlinh42@gmail.com
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 741 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 346 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này