Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Kim Lên
Giới tính Nữ
Email kimlendsv14a.pdu@gmail.com.vn
Đơn vị Trường đại học Phạm Văn Đồng
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 19 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này